Så lyckas du med din C-uppsats

En C-uppsats, som också kan kallas kandidatuppsats, behöver du skriva för att erhålla en kandidatexamen. Kandidatexamen motsvarar Bachelors degree som i bolognasystemet omfattar tre års heltidsstudier. För att du ska kunna studera till magisterexamen och masterexamen krävs att du tagit kandidatexamen.

C-uppsatsen skrivs vid den tredje terminen av ditt huvudämne. Det vanligaste är att C-uppsatsen består av 10 veckors heltidsstudier, eller 15 högskolepoäng.

Det huvudsakliga viktiga målet med denna uppsats är att du som student ska till fullo behärska de vetenskapliga förhållningssätten och kunna genomföra god vetenskaplig forskning helt och hållet självständigt.

Vanligen omfattar C-uppsatsen (naturligtvis beroende på ämne och lärosäte) mellan cirka sex tusen och ca femton tusen ord exklusive försättsbladet, innehållsförteckningen, litteraturlistan och bilagor. Om du är osäker, fråga din institution vilka riktlinjer som gäller på den specifika institutionen.

När du skriver på C-uppsatsen har du på alla lärosäten möjlighet till handledning med en handledare vid ungefär tre till fyra tillfällen. Det är mycket viktigt att verkligen utnyttja dessa tillfällen till max. Handledaren kan ge dig viktig feedback på din befintliga riktning och ge dig tips och råd kring hur du kan gå vidare i skrivandet av din uppsats. Eftersom du inte har obegränsad tillgång till handledning är det väldigt viktigt att du är ordentligt förberedd inför varje möte med handledaren.

Handledaren kan till exempel vara en professor eller docent på din institution, eller en annan passande person som kan ge dig bra hjälp i arbetet med uppsatsen.

Om du inte är nöjd med din handledare ska du kontakta studierektorn på institutionen, som i mån av resurser eventuellt kan utse någon annan person till handledare.

Det är oftast handledaren som bedömer när din uppsats är så bra och tillräckligt omfattande för att du ska kunna lämna in den till examinatorn, som sätter det slutgiltiga betyget på din uppsats. Handledaren och examinatorn är på kandidatexamen nivå och uppåt aldrig samma person.

När du skrivit klart och lämnat in uppsatsen till examinatorn ska du som skrivit uppsatsen försvara din uppsats i en så kallad opponering. Vid opponeringen ska respondenten (författaren av uppsatsen) inför en eller flera andra studenter försvara uppsatsen. Opponenten ställer kritiska frågor om till exempel slutsatser, metod och källor.

Ofta ska du för att bli godkänd också agera opponent på en annan students opponering.

En C-uppsats uppbyggnad är egentligen ganska enkel, den består av en frågeställning som författaren i uppsatsen försöker besvara.

Exakt uppbyggnad av en C-uppsats är olika beroende på ämne, institution och vilken inriktning du har på uppsatsen. Men de vanligaste delarna som en c-uppsats ska innehålla är:

Abstract – Kort sammanfattning om uppsatsen. Här sammanfattas frågeställningen och resultatet. Eftersom detta avsnitt vanligen skrivs i slutfasen av uppsatsskrivandet så slarvas det ofta med denna del. Det är ett stort misstag, då det för läsaren är det första man läser. Det är ofta kvaliteten på din abstract som avgör intrycket av hela uppsatsen.

Ditt abstract ska kunna läsas fristående, och ska innehålla det viktigaste i uppsatsen. Resultatet, metoden och de viktigaste delarna av analysen ska sammanfattas här.

Syftet – Här beskriver du bakgrunden till varför frågeställningen uppstått och varför du skriver uppsatsen.

Frågeställningen – Frågeställningen är egentligen själva grunden för uppsatsen. Här beskrivs den frågeställning du vill besvara. Frågeställningen ska inte kunna besvaras med ja eller nej. Ange också här gärna eventuella avgränsningar du gjort i uppsatsen, alltså sådant som du inte kommer att undersöka i denna uppsats. Enbart frågeställningen och inget annat är det som ska besvaras i uppsatsen.

Teori – Redovisning av relevant tidigare forskning inom området som kan relateras till undersökningen du gör i c-uppsatsen. Kan också bestå av sådant material som gör att läsaren bättre förstår forskningsområdet.

Avsnittet ska hänga ihop och relevanta teorier ska verkligen diskuteras. Till exempel kan du ta upp olika teorier som du jämför brister och fördelar med.

Slutligen sammanfattas de viktigaste utgångspunkterna i de olika teorierna.

Metoden – I detta avsnitt beskriver du hur du har gått tillväga för att få resultaten du senare beskriver. Intervjuer, enkäter, datatolkning, experiment är exempel på metoder. Redovisa också vilka metoder du använt för att tolka och analysera materialet samt vilka metoder som finns men som du valt bort, och varför du valt bort dessa. Du ska också förklara på ett trovärdigt sätt varför du valt att arbeta med just de metoder du har använt.

Analysen – Här lyfts resultatet fram och ställs emot teoriavsnittet. Du analyserar forskningen och beskriver resultatet du har fått fram. Detta är oftast den mest omfattande delen av din uppsats. Du ska inte bara presentera grundmaterialet utan lägga fram det på ett sådant sätt att det är tillgängligt för den som ska läsa din uppsats, och gör en grundlig analys av ditt material. Diskutera materialet och lyft gärna fram särskilda delar av resultatet som du tycker är extra intressanta.

Slutsats/Sammanfattning – Här presenterar du slutsatsen du drar utifrån analysen och argumenterar för varför du kommit fram till just denna slutsats. Detta avsnitt får inte lyfta fram nya fakta utan ska baseras på de tidigare avsnitten. Du knyter samman uppsatsen och besvarar frågan vad resultatet betyder. Du kan också gärna ge förslag till andra forskare på intressanta frågor att forska vidare på.

Några smarta tips du kan ha med dig när du skriver C-uppsats är:

Börja skriva omedelbart

Se till att du kommer igång med själva skrivandet och planerandet så snart som möjligt. Om du inte kommer igång kan själva skrivstarten skapa en mental barriär. Ställ inte för höga krav på dig själv på direkten utan var stolt över att du skriver något alls från början. När du fått upp vanan kommer du kunna gå tillbaka och justera det som inte blev optimalt från början.

Gör en veckoplanering

Med en plan där du skriver ner vad du ska göra varje vecka av uppsatstiden blir ditt arbete effektivare. Gör ett mål för varje vecka. Om du bryter ner arbetet i mindre mål minskar risken för att du skjuter på arbetet till sista tiden.

Arbeta på uppsatsen varje vardag i veckan

Om du arbetar något varje vardag skapar du en rutin som du kommer kunna upprätthålla under hela perioden. Det gör också att du inte skapar andra rutiner som stör ditt forskande och skrivande.

Släpp tanken på perfektion

Risken är att du skapar orimliga krav på dig själv som du aldrig når upp till. Då kan det bli så att uppsatsen aldrig blir klar. Sikta på att hamna på en rimlig nivå.

Belöna dig själv

Se till att kombinera arbetet med uppsatsen med något du tycker är roligt. Sätt till exempel upp ett mål att du ska ha arbetat ett antal timmar för att du ska få titta på ett avsnitt av favorit tv-serien, eller för att du ska få spela spel på datorn.

Du kan också ta hjälp av vänner och bekanta, ge till exempel en kompis tvåtusen kronor och säg att hen ska ge dig 500 kronor när du uppnått vissa givna målsättningar. Ett externt tryck minskar risken för att du ska fuska eller prokrastinera.

Hjälp och ta hjälp av andra studenter

Starta till exempel en grupp på Facebook eller en vanlig maillista tillsammans med några andra studenter som skriver på sin c-uppsats samtidigt som du. Där kan ni ställa frågor, diskutera praktiska saker och ge varandra mycket uppmuntran, vilket kan vara en stor hjälp. Se också till att boka in några fysiska träffar på till exempel ett kafé där ni kan diskutera fritt.

Läs c-uppsatser som andra skrivit

På universitetens webbplatser kan du hitta c-uppsatser som andra studenter har skrivit tidigare. Låt dig inspireras av de som är bra, men akta dig för att inspirationen gör att du ställer alldeles för höga krav på dig själv.

Skapa en hisspitch

Föreställ dig att någon ber dig sammanfatta din uppsats kort. Om du inte kan göra det kan det vara bra att fundera igenom ifall du kan göra din poäng tydligare eller justera frågeställningen något.

Sätt en tidig deadline

Det är bra att ha ett första utkast färdigt ganska tidigt, så att det finns tid att justera uppsatsen efter feedback från till exempel handledaren. Om du inte hinner justera uppsatsen helt utan bara delvis finns risken att den uppfattas som otydligt gjord.

Stäng av distraktioner

Vi älskar alla vår mobiltelefon men många av oss har ett lite för kärleksfullt förhållande till den. Lägg undan telefonen, eller om du har ett särskilt problematiskt förhållande till den, stäng av den helt under tiden du skriver på uppsatsen. Se om du kan stänga av internet också på datorn du skriver uppsatsen på. Några ännu mer drastiska åtgärder du kan ta till är att ta bort ditt facebook-konto under uppsatsskrivandet (dina vänner och inlägg finns kvar när du startar kontot igen), ta bort sociala medier-appar från din mobil. Det finns även programvara till datorn som du kan använda för att begränsa åtkomsten till vissa webbsidor eller program.

Ta korta promenader dagligen

Det är väl dokumenterat att frisk luft och motion förbättrar produktiviteten. Ta en promenad minst en gång per dag. Många av oss tänker också bättre och kan komma på bra ideer under promenader.

Hitta din peak-period under dagen

Vi har alla olika perioder på dagen som vi är mest produktiva under. Ta reda på när dina sådana perioder är och lägg särskild vikt vid att dessa perioder är fria från distraktioner.

Sov och ät ordentligt

När man har mycket att göra är det lätt att börja fuska med det basala. Tyvärr kan det vara förödande för produktiviteten. Se till att du har dina grundläggande behov tillfredställda så gör du ett bättre jobb.

Vanlig kritik som riktas mot uppsatser är bland annat:

  • Uppsatsen besvarar inte riktigt frågeställningen.
  • Uppsatsen är bristfälligt strukturerad.
  • Uppsatsen är inte tillräckligt kritiskt skriven.

Denna kritik sätter fingret på några saker du måste vara uppmärksam på, som är ganska enkla att se till att göra bra:

  • Se till att du fäster stor vikt vid frågeställningen och att det är den frågeställning du ställt som du sedan också besvarar.
  • Fäst även vikt vid och lägg tid på dokumentets struktur, det ger mycket för läsaren att uppsatsen är överskådlig och att upplägget är tydligt.

Språket i C-uppsatsen.

Det viktigaste är naturligtvis vad du skriver, men självklart är det också mycket viktigt hur du skriver. Ett väl genomarbetat och stringent språk skänker din C-uppsats trovärdighet. Lägg stor vikt vid grammatik och rättstavning, låt någon du litar på korrekturläsa kontinuerligt för att se till att språket är korrekt.

Annons

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: